Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9034 22aa 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
8917 4b5f 390
Reposted fromjustMeee justMeee vianiiks niiks
Dopiero po wódce człowiek wylewa z siebie wszystko, jest szczery do bólu,nie panuje nad tym co mówi, po prostu jest prawdziwy.
— dopiero teraz jesteśmy prawdziwi.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee vianiiks niiks
1127 4f89
Reposted fromGodislove Godislove vianiiks niiks
Rok mija i mi chyba trochę przykro...
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
0729 be83 390
Reposted fromscorpix scorpix viarusalkadmiral rusalkadmiral
Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarusalkadmiral rusalkadmiral
8982 d8e1 390
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaViconia Viconia
i woke up on the wrong side of my life
Reposted fromchudeszkity chudeszkity viaViconia Viconia
czy jeśli nie zostało już nic , to znaczy że czas odejść ?
Show me the way, Lord,
'cause I - I'm about to explode...
— "atlas" coldplay
Reposted fromViconia Viconia
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; 
Zapytaj siebie: Czy to będzie miało znaczenie za rok od teraz?
Reposted fromfindmyway findmyway viasonicetobenice sonicetobenice
Jakże nisko upadają wielcy.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
Reposted frompuella13 puella13 viasonicetobenice sonicetobenice
Ludzie potrzebują samotności, by uporać się ze zmianami.
— American Horror Story
3497 a763
Reposted fromiamstrong iamstrong
TWOIM NAJGORSZYM WROGIEM JEST TWÓJ WŁASNY UMYSŁ. ON CIĘ WIĄŻE, ON CIĘ KRĘPUJE.   
— A. Ziemiański- Achaja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl